Hukuk

Uzaktan Satış Direktifine göre, tedarikçi tüketiciye aşağıdaki maddeler hakkında açık ve anlaşılabilir bilgi sağlamalıdır;

 • Tedarikçinin kimliği ve adresi
 • Malların ve hizmetlerin özellikleri ve bunların fiyatları
 • Teslimat maliyetleri, teslimat süresi
 • Malların geri iade edilme şartlarının detayları
 • Malların geri iade edilmesi için son tarih hakkında detaylar
 • İşletmenin genel koşulları ve durumu
 • Ödeme, teslimat veya performans düzenlemeleri
 • Geri iade etme hakkının mevcudiyeti
 • Uygulanabilir yerlerde, teklifin veya fiyatın geçerli olduğu süre ve sözleşmenin minimum devam süresi
 • Uzaktan iletişim araçlarının kullanım maliyeti
 • Uygun yerlerde, sürekli veya tekrarlı performans durumunda sözleşmenin minimum devam süresi

Tüketici, sözleşmenin işleme konulması durumunda, yazılı olarak veya uzun ömürlü diğer bir ortam içinde onay almalıdır. Yazıda, aşağıdaki bilgiler de verilmelidir;

 • Geri iade hakkının uygulanması için düzenlemeler
 • Tüketicinin şikayetlerini iletebileceği bir yerin adresi
 • Satış sonrası hizmetler ile ilgili bilgiler
 • Sözleşmenin hangi durumlarda feshedilebileceği

Bu bilgiler, ticari ilişkilerdeki güven kurallarıyla ve küçüklerin korunmasını yöneten kurallarla uyumlu olmalıdır. Telefon görüşmesi durumunda, daha görüşmenin başında arayan kişinin kimliğine ve ticari amacına açıklık getirilmelidir.