Alt Bayii

Üye İşyeri Olmak İstiyorum

POS cihazları, banka kartları veya kredi kartlarının amaç dışı kullanılmasını önlemek amacıyla Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK) tarafından da talep edilen "POS Cihazları, Banka Kartları veya Kredi Kartlarının Amaç Dışı Kullanım Hallerinin Tespiti Hakkında Mesleki Tanzim Kararı", Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Yönetim Kurulu kararı ile 01.01.2015 tarihinde yürürlüğe girecektir.

Yasal düzenlemeler gereği, 01.01.2015 tarihinden itibaren her bir üye işyeri için ayrı sözleşme yapılması, ana üye işyerine bağlı olarak konumlandırılan alt üye işyerlerine ise münhasıran sözleşme yapılmadan hizmet verilmemesi gerekmektedir. Bu kapsamda, Firmanıza tanımlı POS terminallerinizi üçüncü kişilere kullandırmamanız ve böyle bir uygulamanız varsa bunu Bankamıza bildirmeniz önem arz etmektedir.

Bankamızca alt üye işyeri niteliğinde çalıştığı tespit edilen POS’lar ise kapatılacak olup, Firmanızın bu süreçten etkilenmemesi için varsa alt bayilerinizin anılan tarihe kadar QNB Finansbank Şubesine gelerek üye işyeri sözleşmesi imzalaması gerekmektedir.