QNB Finansbank Yazarkasa POS

Yazarkasa POS nedir?

Satış işlemlerinin kaydedildiği cihazlara Yazarkasa (Ödeme Kaydedici Cihaz) denmektedir. Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihaz (ÖKC) ise Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) ile online konuşabilen yazarkasa demektir.

Yeni Nesil ÖKC, yazarkasa ile POS cihazlarının özelliklerini bütünleşik ya da kablolu bağlantılı ile bir arada bulundurabilmekte olup, Yeni Nesil ÖKC ile ilgili tüm düzenlemeler ve teknik özellikler GİB tarafından belirlenmektedir. Yeni Nesil ÖKC, sektörde Yazarkasa POS olarak anılmaktadır.

Gelir İdaresi Başkanlığı, Yazarkasa POS Geçişi ile ilgili tüm düzenlemeleri, 3100 sayılı Katma Değer Vergisi Mükelleflerinin Ödeme Kaydedici Cihazları Kullanmaları Mecburiyeti Hakkındaki Kanuna bağlı yayınlanan 69 ve 70 sıra numaralı Ödeme Kaydedici Cihaz (ÖKC) Genel tebliği ve 426, 427, 435, 437, 450, 451, 465, 466 numaralı Vergi Usul Kanunu (VUK) Genel tebliğleri aracılığı ile yapmıştır.

3100 sayılı Katma Değer Vergisi Mükelleflerinin Ödeme Kaydedici Cihazları Kullanmaları Mecburiyeti’ne ve bu kanuna bağlı olarak yayınlanan ilgili tebliğlere istinaden, yazarkasa kullanımı zorunlu olan ve POS kullanan herkes kapsamdadır.

 • 01.10.2013: Mobil POS kullananlar 01.10.2013’ten itibaren Bütünleşik Yazarkasa POS kullanmak zorundadır.
 • 01.01.2016 tarihinden sonra işyeri kuran mükellefler ise işe başlamalarından sonra 30 gün içinde
 • 01.01.2015 – 31.12.2015 tarihleri arasında işyerleri faaliyete geçen mükelleflerin en geç 01.01.2018’den itibaren
 • Bilgisayar bağlantılı yazarkasa kullananların en geç 01.01.2018’den itibaren Yeni Nesil ÖKC / Yazarkasa POS kullanmaları gerekmektedir.

Öte yandan 2016 Ocak ayında yapılması planlanan geçiş ise Mükelleflerin 2014 yılı satışları veya gayrisafi iş hasılatı dikkate alınarak aşağıda belirtildiği şekilde yeniden belirlenmiş olup, 2014 yılı satışları veya gayri safi iş hasılatı:

 • 1 milyon TL’yi aşan mükelleflerin 01.04.2016 tarihinden,
 • 1 milyon TL’den 500 Bin TL’ye kadar olan mükelleflerin, 01.07.2016 tarihinden,
 • 500 Bin TL ile 150 Bin TL arasında olan mükelleflerin 01.10.2016 tarihinden,
 • 150 Bin TL’den az olan mükelleflerin 01.01.2018 tarihinden itibaren Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihaz / Yazarkasa POS kullanmaları beklenmektedir.
 • Yazarkasa POS kullanılacağına dair izin belgesi almak için bağlı bulunulan vergi dairesine internetten elektronik kayıt açılarak izin yazısı alınmalıdır.
 • Cihaz satın almak için, satış için yetkili olan Yazarkasa POS bayisine gidilmelidir.
 • ÖKC bayisi, GİB’in internet sitesinden Vergi Kimlik Numarası ile mükellefin faal ve ÖKC kullanma yükümlüsü olup olmadığını sorguladıktan sorgulama sonucu çıktı olarak alınmalıdır.
 • Sorgulama sonucu olumlu ise müşteriye yazarkasa satışı ÖKC bayisi tarafından yapılır. Satışı yapılan cihazın bilgileri ÖKC bayisi tarafından GİB sistemine kayıt ettirilmelidir.
 • Yazarkasa POS bayi, yazarkasa kurulumu için müşteriye yazarkasa servisi yönlendirmelidir.
 • (ÖKC) yetkili servisi tarafından (ÖKC )Aktivasyon Listesi’ne kayıt açılıp mükellefin cihazı aktifleştirilmelidir.
 • Yazarkasa POS cihazı kurulduktan sonra QNB Finansbank POS uygulamasının yüklenmesi için mutlaka bir QNB Finansbank şubesine başvuru yapılması gerekmektedir.

Yazarkasa POS cihazı POS özelliğine sahip olan bir yazarkasadır. Yazar kasaların mülkiyeti mükellefe ait olup Yazarkasa POS cihazının faturasının doğrudan yazarkasa üreticisi tarafından mükellefe kesilmesi gerekmektedir. Bu kapsamda müşterilerimize yazarkasa temin edilememektedir.

QNB Finansbank olarak Maliye Bakanlığından Yazarkasa POS ile ilgili onay almış ARÇELİK/BEKO, PROFİLO ve HUGİN ile onay sürecinde olan diğer Yazarkasa POS firmaları ile işbirliği içindeyiz. Bu firmaların çağrı merkezi numaraları aşağıda yer almaktadır:

 • ARÇELİK/BEKO Çağrı Merkezi - 444 1 404
 • PROFİLO Çağrı Merkezi - 444 0 776
 • HUGİN Çağrı Merkezi - 444 85 85
 • INFOTEKS Çağrı Merkezi - 0850 333 14 14
 • MİKROSARAY Çağrı Merkezi - 444 3181
 • INGENICO Çağrı Merkezi - 0850 250 40 30
 • VERA Çağrı Merkezi – 444 22 62
 • OLIVETTI Çağrı Merkezi - 0850 622 9 728